» ผลงานนักเรียน

» รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1.  เ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

1. เด…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันอาหารคาวจานเดียวประเภทข้าวและอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รองชนะเลิศชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง แข่งขันจัดสวนถาดชื้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับประเทศ

 …

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ชนะเล…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...