นวัตกรรมโรงเรียน

DSN STARS MODEL

D = Demonstrative Moralists คนดีมีคุณธรรม
S = Smart Skills เลิศล้ำวิชาการ
N = Nice Ladies and Gentlemen สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
S = Successes การเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
T = Teamwork การเรียนรู้ทำงานเป็นทีม
A = Activities การเรียนรู้คู่กิจกรรม
R = Realization เข้าใจตระหนัก รู้ทันโลก
S = Spirit ใช้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย