แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล

เขียนเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2017 16:07 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล

ดาวน์โหลด : แผนที่-1-ไดโอด1ปรับปรุง14มค.60.pdf (ขนาด 160KB)