ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางศิริจรรยา วรรณชัย

เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2017 8:31 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางศิริจรรยา  วรรณชัย

ดาวน์โหลด : ชุดการสอนรายบุคคล-ชุดที่-1-เรื่อง-ลักษณะการเกิดพันธะเคมี.pdf (ขนาด 1.51MB)