รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ม.3

เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2018 14:08 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

S_7450315674040

วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2561 กรรมการตรวจสนามสอบชุดที่ 1 นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช  ผอ.สพม.3 และคณะฯ ออกตรวจสนามสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จุดที่ 5  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์สอบ สพม.3 (นนทบุรี)