กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2018 14:18 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

S_7540197788054

21 กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปิ่นทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดแก่นักเรียนก่อนที่จะจบการศึกษา ในเรื่องการเป็นคนดีของสังคมและทำประโยชน์แก่ส่วนรวมให้สมกับความเป็น “สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย” โดยมีคณะผู้บริหารและครูร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน