ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2018 13:35 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

24 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยนายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ  จัดประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและผลสำเร็จของนักเรียนในโครงการที่ผ่านมาและระดมความคิดเห็นผู้ปกครอง เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป