พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการ ศึกษ าประจำปีการศึกษา 2560

เขียนเมื่อ 9 เมษายน 2018 21:20 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

30 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการ ศึกษ าประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 620 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 415 คน โดยมีนายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่มีความมานะอุตสาหะ พากเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จ พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน