นายสมชาย ปิ่นทอง พร้อมด้วยกลุ่มบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ 9 เมษายน 2561

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2018 10:01 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

 

9-11 เมษายน 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำโดยนายสมชาย ปิ่นทอง พร้อมด้วยกลุ่มบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ 9 เมษายน 2561 ช่วงเช้าดูงานโรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการธีรศักดิ พิงภักดิ์ กลุ่มบริหาร คณะครูให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 10 เมษายน ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย และอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (ป่ากลางอ่าว) 11 เมษายน กราบนมัสการ ขอพรพระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย  และวัดห้วยมงคล อ.หัวหิน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชาวเทพฯนนท์