การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3 อบจ.นนท์เกมส์

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2020 15:07 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงขาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะครู นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักกีฬา ร่วมการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3 อบจ.นนท์เกมส์ ในการนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 18,000 บาท จากการประเมินพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมจังหวัดนนทบุรี กลุ่มโรงเรียน ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ รับมอบจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี และรับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ประเภทกองเชียร์ ในการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3 อบจ.นนท์เกมส์ รับมอบจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ. นนทบุรี ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี Nonthaburi Stadium ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม พ.ศ. 2563