แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกลุ่ม Line ห้อง ตามรายชื่อของห้องเรียน เพื่อเช็คเวลาเข้าเรียนออนไลน์

เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2020 10:40 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้อง 2,3,4,5,7,8,9 และ 10 เข้าร่วมกลุ่ม Line ห้อง ของห้องเรียน เพื่อเช็คเวลาเข้าเรียนออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน

ดาวน์โหลด : รายชื่อนักเรียนภาค1-ปี2563.pdf (ขนาด 195KB)