การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางภาคตะวันออก โซน D ปีการศึกษา 2563

เขียนเมื่อ 19 ตุลาคม 2020 16:04 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MSEP นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับโซน Dวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต และโรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 16 รายการ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 14 รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล และเหรียญทองแดง 1 รางวัล ทั้งนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางภาคตะวันออก โซน D ไปแข่งขันต่อระดับภาค จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. Spelling Bee (ม.ปลาย) 2. Skit (ม.ปลาย) 3. Science Project Work (ม.ปลาย) 4. Mathematics Project Work (ม.ต้น)
และ 5. Mathematics Project Work (ม.ปลาย)