“เตรียมความพร้อม TCAS65 รอบ Portfolio”

เขียนเมื่อ 7 กันยายน 2021 9:04 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานแนะแนว และโครงการห้องเรียนพิเศษ จัดอบรมออนไลน์ “Talk Series เตรียม PORTFOLIO ยังไงให้ปัง มาฟังกันนะน้องนะ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อแนะนำแนวทางการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและตอบข้อซักถามของนักเรียนในประเด็นระบบ TCAS65 รอบที่ 1 รับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.