ครูในดวงใจศิษย์

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2022 14:10 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแด่ ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี, นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนางสาวทิวาพร วานิช ครูงานแนะแนว ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “ครูในดวงใจศิษย์” ครั้งที่ 18 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เนื่องในวันครูแห่งชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565