การประชุมคณะกรรมการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมอาคารจอดรถ

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2022 14:55 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมอาคารจอดรถ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนบริษัทกมล ธนภัทร จำกัด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินการก่อสร้าง ณ ห้องกษีรทัศน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565