นิเทศ เยี่ยมเยียน ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2022 8:57 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ นางธราภรณ์ พรหมคช ประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี 3 และคณะผู้ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีในการลงพื้นที่นิเทศ เยี่ยมเยียน ความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565