ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-17 ปี

เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2022 10:06 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงพยาบาลบางกรวยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูเวียง ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น)ให้แก่นักเรียน ตามนโยบายเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-17 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และคณะให้การต้อนรับและดูแลความเรียบร้อย ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565