การสอนเสริมวันเสาร์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MSEP

เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2022 12:38 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดโครงการสอนเสริมวันเสาร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MSEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยวิทยากรจากภายนอก