ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2022 16:15 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาววิภาดา พุทธิภัควัต ได้รับรางวัลชนะเลิศ, นายกีรติ เกตุรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, นางสาวเนตรอัปสร กากแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย และนางสาวอริสรา บุตะเคียน ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรมการประกวดวาดภาพสีน้ำ Watercolor contest 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จัดโดยวิทยาลัยเพาะช่าง ร่วมกับ International watercolor society Thailand (IWS Thailand) และ บริษัทเอสที อาร์ท แมทที-เรียล ณ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ฝึกซ้อมโดย นายตำรา ชาติกานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ