ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2022 13:26 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี แสดงความยินดีแก่ เด็กชายมาวิน ซุ่นสั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โครงการห้องเรียนพิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bees Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565 ฝึกซ้อมโดย นางกาน หกพันนา และ Teacher Andrew Roy Lockerbie ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ