การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2022 14:05 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และนายปริญญา อินทรา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้