วันครูแห่งชาติ 2566

เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2023 8:50 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียยเทพศิรินทร์ นนทบุรี คณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัดบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวอารีย์ เอี่ยมงามรองผู้อำนวยการ ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น และนายสายชน บุตรน้ำเพ็ชร บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566