ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 5 เมษายน 2023 15:59 น. | หมวดหมู่ : , , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวณิชาภัทร์ มากสินธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโอกาสได้รับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนางสาวสุดาวัลย์ สรรคพงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสได้รับรางวัล “เพชรรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รางวัลโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จากสมาคมเมโลเดียน สถานบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2566