การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2023 14:08 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 การฟังและการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และการพัฒนาระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และดร.ดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ.2566