การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2023 9:47 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมสู่วิจัยในชั้นเรียน” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความใจในการสร้างนวัตกรรมประกอบการวิจัยสำหรับพัฒนานักเรียน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ณัฐพล ธนเชวงสกุล และ ดร.เล็กฤทัย ขันทองชัย
เป็นวิทยากร โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566