เปิดบ้านสานฝัน การเรียนแลกเปลี่ยน AFS OPEN HOUSE

เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 15:11 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ”เปิดบ้านสานฝัน การเรียนแลกเปลี่ยน AFS OPEN HOUSE” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวญาดา ตรีสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับทุนการศึกษาค่ายพัฒนาทักษะ AFSer Junior Camp ครั้งที่ 3 มูลค่า 4,900 บาท ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานเอเอฟเอส ประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566