งานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลาง โซน D ประจําปี 2566

เขียนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2023 16:45 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้โครงการห้องเรียนพิเศษนำนักเรียนในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 18 รายการ และคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการ Impromptu Speech Competition ระดับชั้น ม.4-6 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2566