โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2023 8:41 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

หัวข้อ : โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

เนื้อหา : ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายธานัท เดชะศาศวัต รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำคณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู เพื่อเตรียมสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐาน CEFR หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบ HSK และหลักสูตรการสร้างจักรวาลนฤมิตร (Spatial Metaverse) และ AI เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยมี ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ครูไทยกับการพัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล” ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566