การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานและ เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2023 10:59 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

หัวข้อข่าว > การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานและ
เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

เนื้อหา >ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ และคณะผู้บริหาร รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566
ของเจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน 9 รายและ
เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียน จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ