ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2023 11:04 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ขอแสดงความยินดี
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่สอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้แก่
1.นางสาวธิชาภา นาคเสพ
2.นายพลากร ดุษณีย์
3.นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล