ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2023 11:05 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ขอแสดงความยินดี
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่สอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้แก่
1.นายธานัท เดชะศาศวัต
2.นางสุกัญญา ด้วงแก้ว
3.นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม