การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter (หนี ซ่อน สู้) กรณีบุคคลต้องสงสัยก่อเหตุในสถานศึกษา

เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2023 13:34 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20