Congratulations “DEBNON Cheer”

เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2024 15:12 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีแก่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดกองเชียร์” กลุ่มที่ 1 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การประกวดขบวนพาเหรด” กลุ่มที่ 1 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท ในการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์” ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567