ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2024 15:13 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหารมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วย

1. นายนิติธรรม ธารถวิล ชั้น ม.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Oral Presentation Contest จัดโดย ภาควิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝึกซ้อมโดย ครูชลิตา แสงจันทร์

2. น.ส.เบญญภา จันทร์เพ็ญ ชั้น ม.4/10 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงจีน งาน RMUTR Open House 2024 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ฝึกซ้อมโดย ครูพิมนภา ชาติกานนท์

3. นายชนวัฒน์ เลี้ยงจำปา ชั้น ม.6/9 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4

4. นายบัญญพนต์ ศรีนนท์ ชั้น ม.6/9 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4

5. นายชัชนันท์ ประจักษ์รัตนกิจ ชั้น ม.5/9 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4

6. น.ส.มิรา อินเทียน ชั้น ม.4/9 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5

7. น.ส.สตรีรัตน์ สอนใจ ชั้น ม.4/9 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5