การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์”

เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2024 8:18 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์” ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รายการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4 รายการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รายการ