ขอแสดงควาามยินดีแก่ครูชำนาญการ

เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2024 8:19 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ขอแสดงความยินกับข้าราชการครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ที่ 19/2567
ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นายจีรังกุล เกตุทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.นางประไพ เบญจวรเดช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.นางสาวสินี โดดหนู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์