การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชนผ่าน Line Official Teen Clubในสถานศึกษา

เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2024 8:24 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงศ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป นำนักเรียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชนผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา จัดโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 1 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567