วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567

เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2024 8:26 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 (Thailand Inventors’ Day 2024) เพื่อเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ วิจัยและนวัตกรรม และจุดประกายความคิดให้แก่นักเรียน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567