ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2024 13:39 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” จาก ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (งามวงศ์วาน) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗