การฝึกอบรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2024 14:28 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู โดยมีลูกเสือ และเนตรนารี เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗