การประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ

เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2024 9:29 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายธานัท เดชะศาศวัต รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวชนิสราพร พรมโคตร หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมี นายวัชรา สามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567