AFS Intercultural Workshop พัฒนาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2024 10:26 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ คณะครูโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ”AFS Intercultural Workshop พัฒนาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม“ จัดโดยมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและเรียนรู้ความแตกต่างในการสื่อสารของแต่ละวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567