ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2024 10:29 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ได้รับรางวัล ระดับความสามารถ “เหรียญทอง” ประเภท Wind Ensemble รุ่น Junior Division อายุไม่เกิน 18 ปี ด้วยคะแนน 83.333 คะแนน ในการประกวดวงดุริยางค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 Thailand Symphony Concert Competition 2024 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ฝึกซ้อมและควบคุมวงโดย นายภาณุพันธุ์ วัณณกุล และว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐนันท์ แย้มนิยม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ