โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม

เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2015 9:13 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 11

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความรู้และรณรงค์ให้นักเรียนพับกล่องนม ใส่กล่องรีไซค์เคิล เพื่อลดขยะและนำไปรีไซค์เคิลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อไป

พับกล่อง 58 (1)