แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย นางสาวภัสรากรณ์ แม้นเหมือน

เขียนเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2017 16:03 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชุด I want to be a/an Occupations in the future กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวภัสรากรณ์  แม้นเหมือน

ดาวน์โหลด : แผนการจัดการเรียนรู้.pdf (ขนาด 722KB)