» ข่าวสาร

» การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่ฯ วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา “หล่อเทียน-แห่เทียนพรรษา รวมใจเทิดไทองค์ราชัน”

โรงเร…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน D ปีการศึกษา 2561

โครงก…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» เข้ารับรางวัล วิจัยดีเด่น ระดับประเทศเรื่อง การสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อเป็นส่วนผสมสารปรับสภาพผิว

โรงเร…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...