» ข่าวสาร

» งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา คณะสงฆ์อำเภอบางกรวย ประจำปี พ.ศ. 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

กลุ่ม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

นายสม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2561

นายสม…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» คณะครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันพฤ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กองลูกเสือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมตรวจสุขภาพและตรวจวัดสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร “โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”

วันที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...