» ข่าวสาร

» ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายทศพล สุวรรณราช

ชุดกิ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 3 โดยนายทศพล สุวรรณราช

รายงา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การแข…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...