» ผลงานครู

» รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางนิภวรรณ นวลศรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...