รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560

เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2017 15:33 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ดาวน์โหลด : 1งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 554KB)

ดาวน์โหลด : 2งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 464KB)

ดาวน์โหลด : 2.1งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 1.59MB)

ดาวน์โหลด : 3งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 1.57MB)

ดาวน์โหลด : 4งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 1.64MB)

ดาวน์โหลด : 5งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 879KB)

ดาวน์โหลด : 5.1งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 1.43MB)

ดาวน์โหลด : 6งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 813KB)

ดาวน์โหลด : 6.1งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 1.23MB)

ดาวน์โหลด : 7งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 1.06MB)

ดาวน์โหลด : 7.1งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 1.52MB)

ดาวน์โหลด : 7.2งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 614KB)

ดาวน์โหลด : 8งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 942KB)

ดาวน์โหลด : 9งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 437KB)

ดาวน์โหลด : 10งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 295KB)

ดาวน์โหลด : 11งานประกันคุณภาพ-2560.pdf (ขนาด 283KB)